NewsLab logo

Barometer

Veel bedrijven beschikken over het algemeen over een enorme hoeveelheid (internationale) data. Dit is vaak uiteenlopende data zoals geanonimiseerde klantdata zijn, of juist inzichten op basis van de dienstverlening van een klant. De inzichten die we uit deze kunnen halen, kan waardevol zijn om trends en ontwikkelingen in de markt van een bedrijf te duiden, en om de eigen bedrijfsvoering te optimaliseren. Daarom adviseren we bij NewsLab om deze inzichten te vertalen en inzichtelijk te maken in een ‘barometer’. In zo’n publicatie brengen we per kwartaal of halfjaar op basis van eigen data de belangrijkste trends en ontwikkelingen in kaart en becijferen we deze voor de relevante bedrijfssectoren. We combineren deze data met onderzoek onder bijvoorbeeld consumenten of ondernemers, afhankelijk van de klant. Ook kan onderzoek onder eigen klanten en/of gebruikers worden gebruikt om deze resultaten te toetsen. Een Barometer delen we vaak in twee delen op. Een generiek deel, waarbij we terugkerende vragen en data gebruiken om zo het historisch verloop te duiden, en een zogenaamd ‘adendum’ waarbij we data duiden aan de hand van actuele ontwikkelingen.

Deze input voor zo’n barometer kan worden verwerkt in een online dashboard of rapportvorm. Dit biedt een uitstekende basis om een traditionele PR-route te kunnen inzetten om de visie en verhaal van de klant te delen. De barometer vertalen we naar een persbericht welke we vervolgens pitchen bij relevante journaliste van nieuws- en vakmedia. Ook biedt een Barometer een voedingsbasis om content te creëren om op eigen kanalen van de klant te delen. Zo werken we aan de thought leadershippositie en laten we zien waarom de klant dé marktleider is in haar vakgebied!
Een goed voorbeeld hiervan is de ‘Mkb barometer van Teamleader die we samen met hen hebben opgezet. Deze Belgische aanbieder van ‘work-management’ -bedrijfssoftware beschikt over veel (internationale) data op het gebied van betalingsverkeer en het mkb in verschillende branches zoals de zakelijke dinstverlening. Inzichten die we uit deze data halen, zijn waardevol voor mkb’ers om de markt te duiden en hun eigen bedrijfsvoering te optimaliseren. Daarom brengen we ieder kwartaal de publicatie ‘Teamleader mkb-barometer’ uit, waarin we op basis van eigen data en onderzoek onder mkb’ers de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de voor Teamleader relevante sectoren becijferen en pitchen bij nieuws- en vakmedia. Hierin stonden afgelopen jaar thema’s als arbeidsproductiviteit, thuiswerken, bedrijfsstrategie voor de toekomst en digitalisering centraal.

Nieuwsgierig?

Ben je nieuwsgierig geworden na het lezen van dit verhaal en wil je ook eigen bedrijfsdata combineren met goed onderzoek om zo je autoriteitspositie binnen jouw sector te versterken of te claimen?! Neem dan contact op.