NewsLab logo

Influencer PR

Een veelvoorkomende doelstelling die aan NewsLab wordt voorgelegd, is ‘het verhogen van het aantal volgers met x%’ of ‘het vergroten van de merkbekendheid met x%’. NewsLab kijkt bij elke opdracht naar de bedrijfs- en campagnedoelstellingen en ontwikkelt op basis hiervan de juiste PR-aanpak. Influencer PR is een vorm van Paid PR die we steeds vaker combineren met Earned PR, omdat samenwerkingsvormen met influencers een vast onderdeel zijn geworden in de media-mix. Ons uitgangspunt is dat influencers zowel geloofwaardig als authentiek moeten zijn. Daarnaast is een goede fit tussen merk en socialite key!

In ons blog Influencer Marketing voor boomers gaan we in detail in op het fenomeen Influencer PR en op welke manier organisaties dit kunnen inzetten. Influencer PR is een vorm van (paid) PR waarbij invloedrijke mensen (a.k.a. influencers) in een specifieke sector een product, dienst of merk op een authentieke en creatieve manier onder de aandacht brengen bij de beoogde doelgroep.

Op basis van de bedrijfs- en campagnedoelstellingen matcht NewsLab drie tot vijf influencers aan het merk, die niet alleen een authentieke fit zijn, maar ook geloofwaardige en creatieve content maken. Vervolgens maken we een heldere briefing  waarmee – gepersonaliseerd voor elke influencer – Instagrammers en YouTubers kunnen worden ingezet als een creator voor een campagne of merk. Ons team bestaat uit een diverse groep specialisten, op het gebied van events, monitoring en Paid PR. Zo kunnen we, ook bij influencer PR, altijd de juiste specialist aanhaken en koppelen aan de klant.

Op basis van de briefing gaan de influencers aan de slag. Ze maken een debrief of, in influencertaal, een Creative Direction, waarin ze in grote lijnen de content delen en de copy al uitschrijven. Nadat dit intern is gereviewd, stemt NewsLab de voorgestelde aanpak met de klant af. Zo voorkomen we bijvoorbeeld dat een video steeds over moet. Efficiency is in dit stadium  – zeker als je met veel influencers tegelijkertijd samenwerkt – cruciaal.

Measure is pleasure

Meten is weten, maar dan moet je wel beschikken over de juiste data. Opgepompte statistieken helpen niemand. NewsLab stelt vooraf kpi’s vast die aansluiten bij de doelstellingen en meten deze in samenwerking met een onafhankelijke partij. Dat levert inzichtelijke reports op met kpi’s, ROI en learnings.

De vormen van Influencer PR die NewsLab aanbiedt:

  • Influencer-campagnes: voor de lancering van een product, dienst of campagne zijn influencers een goed medium om de boodschap richting een specifieke doelgroep te communiceren. In de aanloop naar de lancering werken we samen met een aantal creators om de consument te activeren. Om een zo divers mogelijk publiek te bereiken, werken we op basis van een multi-layered influencer-strategie.
  • Ambassadeursprogramma: met een ambassadeur kunnen organisaties langere tijd samenwerken om de brand awareness te vergroten. Je kunt hier meer lezen over onze ambassadeursprogramma’s.
  • Celebrity endorsement: een bekendheid verbindt zich aan een brand en geeft zo een gezicht aan het merk of een specifieke productenlijn. Bekende voorbeelden zijn Rafael Nadal voor Tommy Tailor, Beyoncé voor Pepsi en Max Verstappen voor Jumbo.
  • Influencers op een event: bij een event, zoals een lancering, kan het interessant zijn om influencers als publiek uit te nodigen. NewsLab selecteert het juiste type influencers om te waarborgen dat de afgesproken kpi’s sneller gerealiseerd worden.

Meer weten over Influencer PR? Neem contact met ons op.