NewsLab logo

Opiniestukken

Bij PR denk je misschien al snel aan het schrijven en uitsturen van een persbericht. Je haakt (al dan niet) een PR-bureau aan, laat het nieuws optekenen met een aantal mooie quotes in de hoop dat de boodschap wordt opgepikt door journalisten of influencers. De waarde van een PR-professional is vooral gelegen in het bewaken van een aantal randvoorwaarden. Sluit de berichtgeving aan bij de actualiteit of een maatschappelijke ontwikkeling die raakvlakken heeft met de markt waarin de organisatie actief is? Is de boodschappen prikkelend en onderscheidend genoeg en voegt het iets toe aan wat we al weten? Een persbericht is slechts één van de vele manieren om een verhaal in de media te delen. Een opiniestuk kan een goed middel zijn om vanuit het bijzondere perspectief van een organisatie duiding te geven aan ontwikkelingen.

Opi·nie (de; v; meervoud: opinies)

Wil je jezelf profileren als thought leader in een bepaald vakgebied? Zijn er bepaalde fricties die je wil blootleggen? Taboes die je wilt doorbreken? Het schrijven van één of meerdere opiniestukken biedt dan de mogelijkheid om deel te nemen aan het maatschappelijke debat. Bij NewsLab hebben we veel ervaring met het schrijven en pitchen van zulke stukken. Voor een goede uitvoering is het van belang van tevoren goed na te denken over hoe je de boodschap verpakt en met de juiste argumenten onderbouwt. De Dikke Van Dale definieert een opinie als ‘mening’. Dit klinkt misschien triviaal, maar is het zeer zeker niet. Een opiniestuk is namelijk een mening, vervat in een stuk. Het is meer dan alleen een beschouwing of advies en is in het ideale geval geschreven op het scherpst van de snede.

De ervaring leert dat een opiniestuk zo goed is als de samenwerking waaruit deze is voortgekomen. Als je thought leader wilt worden, is het van belang dat je ook daadwerkelijk ‘thoughts’ hebt, oftewel een (toekomst)visie voor jouw niche, de algehele industrie of op een vraagstuk. Bij voorkeur wil je je hierover uitspreken en neem je actief deel aan het proces dat we zo verder zullen beschrijven. En de resultaten? Onze klanten kwamen met mooie opiniestukken in landelijke kranten als het Financieele Dagblad en Trouw, maar ook in vakmedia als Computable. Ook kunnen opinies leiden tot interviews en soms zelfs tot een terugkerende artikelenreeks.

Het proces van A tot Z

Nu nog even van de theorie naar de praktijk: hoe ziet zo’n proces er uit? In de media vindt een maatschappelijke of vakinhoudelijke discussie plaats en er blijft een bepaald aspect onderbelicht. Of misschien wordt jouw industrie wel bedreigd door een bepaalde ontwikkeling waarover nog nauwelijks wordt gesproken. NewsLab spot zulke kansen door het medialandschap voortdurend te monitoren. Vervolgens leggen we een aantal kritische vragen voor om ideeën uit te wisselen, te brainstormen over bijzondere invalshoeken en in kaart te brengen welke kernboodschap de rode draad van het verhaal moet vormen. Hierna kan onze copywriter aan de slag om – inclusief een feedbackronde – tot een definitieve versie te komen, waarna één van onze adviseurs het stuk pitcht bij de opinieredactie van een kwaliteitskrant of een ander passend medium.