NewsLab logo

De Grote Vijf #1

1. Welk boek zou er bij iedere pr-professional op het nachtkastje moeten liggen?

“‘Speel nooit een uitwedstrijd’ van Pieter Winsemius. Wat gedateerd, maar het blijft interessant. Winsemius trekt op een leuke manier parallellen tussen sport en bedrijfsleven, onderbouwd met statistieken. Het boek geeft inzicht in waarom soms iets wel en soms iets niet lukt, zonder dat er direct een duidelijke aanwijsbare reden voor is. En met die situaties hebben we de in public relations natuurlijk ook te maken.”

2. Grootste werkmijlpaal?

“Net als in de sport, gaat het toch vooral om de laatste prestatie. Met het persteam zijn we de afgelopen periode druk geweest om de renteontwikkeling goed uit te leggen. De spaarrentes zijn historisch laag en soms over hoge saldi zelfs negatief. Voor klanten zijn dit geen leuke boodschappen. Het is dan prettig om te zien dat de context en verklaring die we aan klanten en media geven, goed terugkomen in het publieke domein.”

3. ‘Van fouten maken, leer je’, zeggen ze. Wat is je meest leerzame blunder?

“Als antwoord op een persvraag over een publiek-privaat initiatief heb ik een keer een uitleg gegeven die niet klopte. Die baseerde ik op wat een betrokken collega vertelde. Toen ik het zei, leek het me al niet helemaal logisch. Bleek het ook niet te zijn. Het stond nog niet live op de website van de krant of de woordvoerder van de minister hing aan de lijn. Nooit woordvoeren als je ook maar enige twijfel hebt over de feiten, dus.”

4. Op welke werkprestatie ben je trots?

“Dat we als persteam bij ABN AMRO er continu naar streven zo transparant mogelijk te zijn in de voorlichting over het reilen en zeilen binnen de bank. Dat doen we door zelf tekst en uitleg te geven als er wat aan de hand is. Of proactief, voordat iets zich manifesteert. Daarnaast hebben we veel talentvolle collega’s met nieuwswaardige expertise die we trainen en coachen om zelf media te woord te staan. Als zij er vervolgens in slagen om hun verhaal goed voor het voetlicht te krijgen in de media, dan is dat misschien nog wel leuker. Op die manier genereren we bijvoorbeeld veel relevante publiciteit over sectoranalyses. En daar speelt NewsLab natuurlijk ook een rol in.”

5. Beste advies op werkgebied ooit?

“Je hebt altijd de mogelijkheid om een keuze te maken. Een fijne wetenschap waar je altijd op kunt terugvallen en die werkt. Ook ingewikkelde communicatie-issues los je uiteindelijk op door richting te kiezen en aan de slag te gaan. Verder vind ik: als je iets doet, doe het dan goed. Dat heb ik van thuis uit meegekregen. Het is zonde van je tijd, en die van anderen, om half werk te leveren.”