NewsLab logo

Whitepaper

Een whitepaper is een document waarin een organisatie op een inhoudelijke manier ingaat op de uitkomsten van eigen onderzoek, diensten, producten of maatschappelijke thema’s die raakvlakken vertonen met de markt waarin zij actief is. Een whitepaper schetst achtergronden, geeft duiding en biedt organisaties de mogelijkheid hun eigen rol of visie over een specifiek thema uiteen te zetten. Een whitepaper biedt de mogelijkheid lezers op een toegankelijke, feitelijke en heldere manier te informeren, onder meer met behulp van infographics, (eigen) data, interviews en duiding. Met een goed whitepaper kan een organisatie bouwen aan brand awareness en invulling geven aan thought leadership.

NewsLab kan een bijdrage leveren aan de opbouw, de structuur en de redactionele invulling van een whitepaper. Hierbij kan het onder meer gaan om het genereren en structureren van data en het duiden van de onderzoeksresultaten. Samen met bedrijven brainstormen we over relevante thema’s, de belangrijkste bevindingen en de boodschap die zij met lezers willen delen. Vervolgens gaat onze copywriter aan de slag met de inhoudelijke invulling van het whitepaper. NewsLab werkt daarnaast samen met partners die onder meer verantwoordelijk zijn voor een aantrekkelijke vormgeving – bijvoorbeeld door het toevoegen van infographics – die het whitepaper vervolmaken.

Een whitepaper is enerzijds geschikt voor publicatie op de eigen website en social kanalen ten behoeve van lead-generatie. Daarnaast levert NewsLab een bijdrage aan een doelgerichte PR-aanpak, waarbij we het whitepaper onder de aandacht brengen van relevante mediatitels. De meest relevante en opvallende uitkomsten, gegevens of inzichten worden gebundeld in een persbericht en pitchen we bij key media.

Voorbeelden van whitepapers die we hebben ontwikkeld voor onze klanten

‘Het mkb-gevoel nu: de weg naar groei door de ogen van 300 ondernemers en vijf experts’. Dat is de titel van een e-book dat NewsLab in 2022 heeft ontwikkeld voor Teamleader. Hierin kijken mkb’ers terug op de coronacrisis en de impact hiervan op hun bedrijfsvoering. Corona leidde tot het ontstaan van een hybride economie waarin mkb-bedrijven voor de uitdaging staan nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en zich weer te richten op groei.

Hoe halen bedrijven nieuwe professionals binnen in een tijd waarin in allerlei sectoren sprake is van een enorm tekort aan arbeidskrachten? Wat betekent dit voor hun personeelsbeleid en hoe kunnen bedrijven bestaand personeel aan zich binden? Het zijn vragen die aan bod komen in het Start People Trendrapport 2020 – Tien trends op de arbeidsmarkt 2020 dat NewsLab in 2020 in opdracht van Start People ontwikkelde.

Secretary Plus verrichtte in 2020 onderzoek onder leiders en managers naar de toegevoegde waarde van assistants. NewsLab was verantwoordelijk voor de redactionele vertaling en vormgeving hiervan in een toegankelijk en boeiend whitepaper